تحقیق و بررسی بر روی فرآیندهای توسعه ی نرم افزار مورد استفاده در شرکت های خارجی و مقایسه ی آن با فرآیند توسعه ی نرم افزار در شرکت های ایرانی کمک می کند تا درک بهتری از دلایل پایین بودن کیفیت نرم افزار های ایرانی نسبت به خارجی داشته باشیم. البته با وجود متدولوژی و فرآیندهای مختلف توسعه ی نرم افزار، باز هم نرخ شکست پروژه های صنعت نرم افزار از دیگر صنایع بالاتر است. در این پست به ارائه ی آمار از سرنوشت پروژه های نرم افزاری و بررسی دلایل به وجود آمدن بحران نرم افزار می پردازیم.

بحران نرم افزار چیست؟

بحران نرم افزار یا Software Crisis عبارتی است که در روزهای آغازین علوم کامپیوتر، برای نمایش پیچیدگی بالای ساخت برنامه های کاربردی و بهینه ی کامپیوتری در مدت زمان مشخص به کار می رفت. پیشرفت شگرف سخت افزار همراه با ضعف روش های تولید نرم افزار در کنترل پیچیدگی ساخت آن، بحران نرم افزار را به وجود آورد.

علائم بحران نرم افزار چیست؟

  • عدم بهره گیری کامل از قدرت سخت افزار
  • ناتوانی روش های تولید نرم افزار در پاسخگویی به افزایش تقاضا
  • هزینه های هنگفت تولید نرم افزار
  • عدم تحویل به موقع
  • عدم تامین نیازمندی های کاربر
  • کیفیت پایین و پایدار نبودن نرم افزار

ادامه …